17/7/07

Topada de fonamentalismes


’The clash of fundamentalisms’, de Tariq Ali, és el llibre que llegeixo. L’autor és un intel•lectual musulmà nascut al Paquistan, emigrat al Regne Unit i profundament agnòstic, malgrat que de petit la família va intentar educar-lo religiosament. Aquesta pressió familiar li va causar un ‘efecte boomerang’, és a dir, s’ha tornat profundament crític amb el fanatisme religiós, sigui la religió que sigui. La primera part del llibre (un totxo considerable), parla de la història de l’Islam, del seu desencontre amb la religió i del paper que ha jugat la religió musulmana en la història dels països àrabs. Ali fa una crítica devastadora a l’imperialisme i la cobdícia occidental; l’atac, gairebé genocida, dels Estats Units i el Regne Unit sobre l’Irac quan Saddam va deixar de ser el seu home a l’Orient Mitjà. Més coses: la creació d’Israel, acompanyada, diu, d’una operació de neteja ètnica, i la creació del Paquistan, entre els quals fa un paral•lelisme: són estats fortament marcats per la religió, però foren fundats per polítics no religiosos.
La segona part, a la qual encara no he arribat, la dedica als fonamentalistes cristians i a fer un anàlisi de l’11 de setembre. La comentaré més endavant.

Tariq Ali és també l’editor de New Left Review, una revista d’anàlisi política clarament d’esquerres.